Geschiedenis

oldschoolDe naam “Cornelis Floris” is een verwijzing naar Cornelis Floris de Vriendt (°1514 – †1575), een Vlaams beeldhouwer, architect en ontwerper. De Vriendt speelde een pioniersrol in de verspreiding van de Italiaanse Renaissance in noordelijk Europa en zijn naam wordt onder meer vermeld als bouwmeester van het stadhuis van Antwerpen.

De oudste beschrijving van dit pand, toen nog in drie diverse huizen verdeeld, dateert van 1549. Cornelis Floris was op dat moment een van de bewoners en hij gebruikte zijn huis als woon- en werkplaats. De huidige funderingen hebben vermoedelijk nog tot het atelier van Cornelis Floris behoord.

Doorheen de 17e en 18e eeuw veranderden de eigendommen via erfenissen en openbare verkopingen diverse keren van eigenaars. Rond 1712 bleek dat twee van de drie huizen tot één woning werden omgebouwd.

Het is pas in 1851 dat de drie huizen één geheel werden. Dat was bij de oprichting van het Louiza-Mariagasthuis voor kinderen. Deze instelling verhuisde in 1877 en maakte plaats voor een groot schoolgebouw. De inrichting van deze katholieke middelbare meisjesschool noopte de toenmalige eigenares, Constance Teichmanss, tot ingrijpende verbouwingen: achterhuizen werden gedeeltelijk gesloopt of geïntegreerd in nieuwbouw. Enkel de voorhuizen werden min of meer gespaard.

Het schoolgebouw werd in 1889 verkocht om er tijdelijk de middelbare jongensschool van het Johannes-Berchmanscollege in onder te brengen.

De functie van het gebouw wijzigde in 1921 toen het complex eigendom werd van het Comiteit Anna Bijns van het Anna Bijnsgesticht voor ouderlingen. Deze functiewijziging was een kort leven beschoren. In 1924 deed het alweer dienst als lagere school ‘Sint-Willebrordus’ en ‘Sint-Lodewijk’. Deze lagere school sloot z’n deuren in 2005.

Het gebouw werd sinds 1986 opgenomen als monument. Het werd dan ook met de grootste zorg gerenoveerd tot de huidige woongalerij.